Kemična surovina

 • Ethyl Ethanol

  Etil etanol

  Etanol, znan po molekulski formuli C2H5OH ali EtOH, je brezbarvna, prozorna, vnetljiva in hlapna tekočina. Etanol, katerega masni delež je večji od 99,5%, se imenuje brezvodni etanol. splošno znana kot alkohol, je vnetljiva, hlapna brezbarvna prozorna tekočina pri sobni temperaturi, atmosferskem tlaku, njena vodna raztopina ima poseben, prijeten vonj in rahlo draži. Topen v vodi, metanolu, etru in kloroformu. Lahko raztopi številne organske spojine in nekatere anorganske spojine.

 • Ethyl Acetate(≥99.7%)

  Etil acetat (≥99,7%)

  Etil acetat je brezbarvna prozorna tekočina s sadno aromo in je hlapna. Topnost -83 ℃, vrelišče 77 ℃, lomni količnik 1,3719, plamenišče 7,2 ℃ (odprta skodelica), vnetljivo, lahko se meša s kloroformom, etanolom, acetonom in eter, topen v vodi, pa tudi z nekaterimi topili, da nastane azeotropna zmes.

 • 1,6-Hexanediol

  1,6-heksandiol

  1,6-heksadiol, znan tudi kot 1,6-dihidroksimetan ali na kratko HDO, ima molekulsko formulo C6H14O2 in molekulsko maso 118,17. Pri sobni temperaturi je bela voščena trdna snov, topna v etanolu, etil acetatu in vodi in ima nizko toksičnost.